Är du ledare eller chef? Har du svårt för att fånga ditt team och hitta glädjen i arbetet?

Att ha en kultur på arbetet där glädje och skratt inte är en del kan göra att effektiviteten går ner. Det är inte lika kul att gå till jobbet och de kreativa idéerna lyser med sin frånvaro.

Om det fortsätter börjar folk att sluta och du får ännu mer att göra i form av rekryteringar och missade deadlines.

Mina kunder har varit där. Liksom jag.

När en av mina kund hörde av sig var det riktigt jobbigt på jobbet. Det var svåra situationer med underställda och chefer. Hon frågade om coaching kunde vara lösningen för henne. Hon ville hitta tillbaka till arbetsglädjen.

Tillsammans jobbade vi på att isolera problemen, hitta hennes motivation och inre drivkraft till att faktiskt jobba där hon är. Hon lärde sig hitta sina styrkor och använda dem till att lösa de knutar som låg framför henne.

Med coachingens hjälp ser hon nu de knutar som kommer upp med andra ögon. Det är lättare för henne att gå till jobbet och arbetsglädjen som hon känner sprider sig på arbetsplatsen. Hon gör riktade insatser för att sprida en positiv kultur på jobbet.

”Bara att konstatera, du passar i rollen”, säger en av mina kunder om mig som coach.

Att ha någon som lyssnar, utmanar och håller dig ansvarig för dina personliga mål i din egen utveckling leder dig framåt. Snabbare än om du hade gjort det själv. Med hjälp av en coach händer det, så snart du hört av dig, så sätter vi igång.

Kontakta mig så är din resa till ett positivt ledarskap, arbetsglädje och tydligare kommunikation igång snarare än du tror!

Jag ser fram emot det! Gör du?

Mera om coaching

För mig är coaching ett positivt sätt att utmana sig själv, att utvecklas snabbare och fram för allt i den riktning som man själv vill. Coaching handlar inte om att ge råd eller att hitta fel. Det handlar om att utveckla och använda den potential som du redan har. Så du blir en förbättrad version av dig själv.

Varför coaching?

 • Vill du utvecklas till en bättre ledare?
 • Känner du dig frustrerad i ditt ledarskap?
 • Passar dina tankar på hur en chef ska vara inte in i stereotypen?
 • Vet du inte vilken typ av chef du vill eller kan vara?
 • Vill du hitta ett nytt sätt att jobba in glädje i arbetslivet?

Då är du på rätt ställe!

Med hjälp av frågor guidar jag dig genom din förändringsprocess som ger möjlighet till nya tankar, perspektiv och förhållningssätt. Om du vill, och tar ansvar för din medverkan, leder det till en ökad medvetenhet, utveckling och ett lärande hos dig.

Vad kan du få hjälp med?

Jag coachar inom flera ämnen, bland annat:

 • Förbättrad personlig prestation och lagprestation
 • Förändra din kommunikation som ledare
 • Självledarskap och självförtroende
 • Sätta mål och jobba systematiskt mot dem
 • Införa mer arbetsglädje och humor på arbetsplatsen
 • Förbättrade relationer
 • Bättre rustad för svåra samtal med team/medarbetare
 • Minskad stress

Resultat

När du jobbar med mig som coach får du en partner i ditt ledarskap som håller dig ansvarig för den utveckling du bestämmer dig för att göra. Som resultat kan du komma längre än du skulle gjort när du jobbar med självledarskap på egen hand. Det är du själv som bestämmer hur mycket tid du vill lägga.

Beroende på vart våra samtal för oss, det är individuellt, kan resultaten bli att:

 • Du blir tryggare i ditt ledarskap
 • Du vågar dela med dig av dina ideér, frågor och kritik på ett självsäkert sätt
 • Du är mindre rädd för kritik
 • Du känner dig säker på den plats i ledningen som du har, och hur du kan använda den
 • Du är mer medveten om din kommunikation
 • Du har roligare på jobbet
 • Du vågar satsa mot den roll du tidigare känt var onåbar

Att leda är en ansvarsfull och meningsfull uppgift, och ibland kan det kännas tufft. Coaching hjälper dig att identifiera vad som håller dig tillbaka, fastställa dina värderingar och vision och sedan maximera din inverkan och potential. Så att du kan leda med glädje, passion och uppnå toppresultat!

Om du är redo att engagera dig för arbetsglädje, ett hållbart arbetsliv och förbättrade ledaregenskaper som alla leder till bättre resultat är du på rätt plats.

”Du extrapolerar mina tankar så att jag utvecklas mycket snabbare!”

Coaching-Kund

Hur går det till, rent praktiskt?

Gratis samtal

Under ett gratis första samtal beskriver du din situation. och vad du vill ha hjälp med.

Det är för att veta om det jag kan erbjuda passar dina behov. Det är också för att se att vi passar ihop och jag är rätt coach för dig.

Coaching är en personlig upplevelse och känslan mellan oss måste vara rätt.

Coaching

Beroende vad ditt behov är sätter vi upp olika tidsramar för coachingen. Oftast brukar vi börja med tre månader.

Coachingen sker online via Zoom. På så sätt kan du själv hitta ett rum där du känner dig trygg.

Framtid

Målet med coachingen är att ditt nya sätt att tänka ska hjälpa dig framåt och få dig att vidareutveckla dig själv.

Med tid kommer du att själv känna igen de frågor du behöver ställa dig och jag behövs inte längre.

Kommer ett nytt behov upp, med nya frågeställningar kan det vara aktuellt med coaching igen, och då finns jag här.