Behöver du tips på hur du ger och tar emot feedback?

Här har du en gedigen pdf som sammanfattar det viktigaste du behöver ha i åtanke. Kom ihåg att vi alla behöver ge feedback till varandra ofta.

Glöm inte den positiva feedbacken. Förklara vad som är bra, inte bara att det är bra!

Vill du skapa roligare onlinemöten?

Möten där du behåller dina medarbetares uppmärksamhet och dessutom får dem att komma ihåg vad du säger?

Här är pdf:en för dig!

Vill du skapa presentationer som når fram?

Våra hjärnor är gjorda för att ta emot information på vissa sätt. Att anpassa presentationer utifrån hur hjärnan fungerar gör att vi markant ökar publikens möjlighet att ta emot, förstå samt komma ihåg vårt budskap.

Hur ska vi göra det då?

Några tips får du i den här pdf:en!

Vill du få ökad arbetsglädje?

Många ledare oroar sig för att inte bli tagna på allvar om de skämtar och skrattar på jobbet. Samtidigt visar studier att människor med humor ses som mer trovärdiga och med högre status.

Dessutom är närvaron av humor i ett team en tydlig indikator på bättre kommunikation, bättre prestationer som ett team, både i stunden och över tid, samt högre motståndskraft inför motgångar.

Så, vill du få tips på hur du kan ses som en, trovärdig ledare, med ett team som kommunicerar väl och når era mål, ladda ner min pdf med 3 tips för ökad arbetsglädje!